Ett centralsjukhus med omfattande jour

Vasa sjukvårdsdistrikt tillhandahåller specialsjukvårdstjänster för befolkningen i det egna distriktet som består av tvåspråkiga, svenskspråkiga och finskspråkiga kommuner belägna i Österbottens kustregion. Distriktet som sträcker sig från Larsmo kommun i norr till Kristinestad i söder befolkas av 169 728 invånare av vilka 51 % har svenska som modersmål, knappa 45 % finska som modersmål och cirka 4 % har något annat modersmål.

I sin nuvarande form har samkommunen, som upprätthålls av 13 medlemskommuner, fungerat sedan år 1991.

Administrativt består sjukvårdsdistriktet av ett sjukhus som bedriver verksamhet i Kristinestad, Jakobstad och Vasa. Sjukhuset erbjuder tjänster inom ett stort antal specialiteter som assisteras av många olika serviceenheter.

Programmet VCS 2025 är Vasa centralsjukhus strategiska framtidsplan för hur vi ska trygga en högklassig och effektiv specialsjukvård för befolkningen i regionen även i framtiden.

Den verksamhet som tillhandahålls på Vasa centralsjukhus styrs av gemensamma grundläggande värden: Kundorientering, respekt för människovärdet, ansvarsfullhet och rättvisa.

För att vi ska kunna vara en stark aktör som arbetar för patientsäkerhet och forskning i Finland planerar vi att inrätta ett forsknings- och kompetenscentrum för patientsäkerhet år 2019.              

På Vasa centralsjukhus ligger vår fokus på att vårda människan. För oss är en säker vård en hjärtesak. I och med det vill vi erbjuda dig som behöver vård en så bra vård som möjligt. Vi är påvisat ett av de bästa sjukhusen i Finland och för oss är det viktigt att utvecklas – hela tiden.

Vasa centralsjukhus upprätthåller en omfattande jourverksamhet.